2. Schválení zápisu 11. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 25. 10. 2016 jako řádné
číslo usnesení 12/2/2016
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Schválení zápisu 11. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

Výbor pro územní rozvoj

Schvaluje:

  1. zápis z 11. zasedání VÚR ZMČ Praha 5 ze dne 11.10.2016.

Hlasování 8/0/0