6. Různé, diskuze

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 13. 9. 2016 jako řádné
číslo usnesení 9/6/2016
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Různé, diskuze

Výbor pro územní rozvoj

Navrhuje:

  1. aby bylo umožněno informovat veřejnost na webových stránkách MČ Praha 5 o projednávaných projektech v předstihu před každým výborem tak, aby ke každému bodu programu bylo uvedeno umístění a charakter záměru.

Hlasování: 6/0/0