3. Volba ověřovatele zápisu 9. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 13. 9. 2016 jako řádné
číslo usnesení 9/3/2016
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Volba ověřovatele zápisu 9. zasedání VÚR ZMČ Praha 5

Výbor pro územní rozvoj

Volí:

  1. Ing. P. Richtera ověřovatelem zápisu z 9. zasedání Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5 konaného dne 13. 09. 2016. 

Hlasování: 7/0/0