2. Schválení zápisu 1. mimořádného zasedání VÚR ZMČ Praha 5

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 13. 9. 2016 jako řádné
číslo usnesení 9/2/2016
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Schválení zápisu 1. mimořádného zasedání VÚR ZMČ Praha 5

Výbor pro územní rozvoj

Schvaluje:

  1. zápis z 1. mimořádného zasedání VÚR ZMČ Praha 5 ze dne 7.9.2016.

Hlasování: 7/0/0