1. Schválení programu 9. zasedání Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 13. 9. 2016 jako řádné
číslo usnesení 9/1/2016
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Schválení programu 9. zasedání Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Výbor pro územní rozvoj

Schvaluje:

  1. program 9. zasedání Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5 konaného dne 13.09.2016.

Hlasování: 7/0/0