5. Různé, diskuze

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 21. 6. 2016 jako řádné
číslo usnesení 7/5/2016
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Různé, diskuze

Výbor pro územní rozvoj

Bere na vědomí:

  1. termíny zasedání VÚR ZMČ Praha 5 na 2.pol. 2016,

    t.j.  19.7., 16.8., 13.9., 27.9., 11.10., 25.10., 8.11., 22.11., 6.12.2016 vždy od 15.00 hod.v zasedací místnosti ZMČ P5

Hlasování: 8/0/0