3. Volba ověřovatele zápisu 7. zasedání VÚR

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 21. 6. 2016 jako řádné
číslo usnesení 7/3/2016
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Volba ověřovatele zápisu 7. zasedání VÚR

Výbor pro územní rozvoj

Volí:

  1. Mgr. F. Gemperleho ověřovatelem zápisu ze 7. zasedání Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5 konaného dne 21. 6. 2016. 

Hlasování: 8/0/1