2. Schválení zápisu 6. zasedání VÚR

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 21. 6. 2016 jako řádné
číslo usnesení 7/2/2016
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Schválení zápisu 6. zasedání VÚR

Výbor pro územní rozvoj

Schvaluje:

  1. zápis z 6. zasedání VÚR ze dne 31. 5. 2016.

Hlasování: 9/0/0