1. Schválení programu 7. zasedání Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 21. 6. 2016 jako řádné
číslo usnesení 7/1/2016
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Schválení programu 7. zasedání Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Výbor pro územní rozvoj

Schvaluje:

  1. program 7. zasedání Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5 konaného dne 21. 6. 2016.

Hlasování: 9/0/0