8. Různé, diskuze – Návrh termínů zasedání VÚR ZMČ Praha 5

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 17. 5. 2016 jako řádné
číslo usnesení 5/8/2016
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Různé, diskuze – Návrh termínů zasedání VÚR ZMČ Praha 5

Výbor pro územní rozvoj

Bere na vědomí:

  1. termíny zasedání VÚR ZMČ, která se bude konat 31.5., 14.6., 28.6.2016 vždy od 15.00 hod.

Hlasování: 6/0/0