7. Viladům Zapova, hmotová studie

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 17. 5. 2016 jako řádné
číslo usnesení 5/7/2016
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Viladům Zapova, hmotová studie

Výbor pro územní rozvoj

Konstatuje:

  1. že návrh stavby “Viladům Zapova” na pozemcích č.parc. 3356/2, 3356/3 v k.ú. Smíchov, dle předlož. studie dat. 01/2016 je v souladu s ÚPn, a nemá námitek k pokračování projektu do stupně DUR.

Hlasování: 6/0/0