6. “Obytný soubor Wassermanova”, Barrandov, ul. Wassermanova, studie

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 17. 5. 2016 jako řádné
číslo usnesení 5/6/2016
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

“Obytný soubor Wassermanova”, Barrandov, ul. Wassermanova, studie

Výbor pro územní rozvoj

Bere na vědomí:

  1. prezentaci studie stavby “Obytný soubor Wassermanova”, na pozemcích č.parc. 1798/17, 1978/289 v k.ú. Hlubočepy, dle předlož. studie dat. 12/2015 – 04/2016

    a upozorňuje, že koncepce zástavby musí být v souladu s US Barrandov zpracovatele A 69.

Hlasování: 9/0/0