5. Rezidenční komplex Zlatý lihovar, studie

21/07/2016
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 17. 5. 2016 jako řádné
číslo usnesení 5/5/2016
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Rezidenční komplex Zlatý lihovar, studie

Výbor pro územní rozvoj

Odkládá:

 1. projednání studie “Rezidenční komplex Zlatý lihovar”

Žádá:

 1. doplnit:

  1. stanovislo IPR a orgánů památkové péče

  2. příčné a podélné řezy celým řešeným územím, půdorysy jednotlivých podlaží

  3. urbanistické vazby na okolí, přístup do rekreačního území Císařské louky

  4. hmotové zákresy do nezávislého modelu Prahy (podklad IPRu), pohledy z dalších bližších stanovišť, zejména pohled z Vyšehradu, Barrandovského mostu, Bránické skály a pohledy z úrovně chodce, vše v ohniskové vzdálenosti 50 mm.

  5. podrobné doložení souladu s ÚPn, zejména míru využití území, výpočet hrubých podlažních ploch, koeficientu zeleně. HPP strukturované po objektech a patrech, KZ rozdělené na zeleň na rostlém terénu a ostatní

  6. zápis z jednání na stavebním úřadu

  7. územně plánovací informaci

  8. vyhodnocení nároků záměru na občaskou vybavenost a posouzení dostupnosti a kapacity

Hlasování: 10/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě