3. Volba ověřovatele zápisu 5. zasedání VÚR

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 17. 5. 2016 jako řádné
číslo usnesení 5/3/2016
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Volba ověřovatele zápisu 5. zasedání VÚR

Výbor pro územní rozvoj

Volí:

  1. Mgr. F. Gemperleho ověřovatelem zápisu ze 5. zasedání Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5 konaného dne 17. 5. 2016. 

Hlasování: 9/0/1