2. Schválení zápisu 3. zasedání VÚR

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 17. 5. 2016 jako řádné
číslo usnesení 5/2/2016
Předkladatel: Hamanová Zuzana, Ing. arch., členka zastupitelstva, předsedkyně Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Schválení zápisu 3. zasedání VÚR

Výbor pro územní rozvoj

Schvaluje:

  1. zápis z 3. zasedání VÚR ze dne 9. 3. 2016.

Hlasování: 10/0/0