8. Různé, diskuze – US centrální Smíchov

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 9. 3. 2016 jako řádné
číslo usnesení 3/8/2016
Předkladatel: Cuhra Josef, Ing., člen zastupitelstva a předseda Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Různé, diskuze – US centrální Smíchov

Výbor pro územní rozvoj

Vyzývá:

  1. členy VÚR ZMČ P5 k prostudování podkladů, které byly dosud k revitalizaci Nám. 14. října zpracovány a předat své podněty do příštího zasedání VÚR ZMČ P5, aby bylo možno zahájit přípravné práce na zadání revitalizace prostoru Nám. 14. října.

Hlasování: 6/0/0