7. BYTOVÝ SOUBOR POD CÍSAŘSKOU, studie

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 9. 3. 2016 jako řádné
číslo usnesení 3/7/2016
Předkladatel: Cuhra Josef, Ing., člen zastupitelstva a předseda Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

BYTOVÝ SOUBOR POD CÍSAŘSKOU, studie

Výbor pro územní rozvoj

Projednal:

  1. studii obytného souboru Pod Císařkou.

Nedoporučuje:

  1. změnu ÚPn v této lokalitě, neboť zájmem MČ je zde i nadále využití SP (využití pro sport a rekreaci).

Hlasování: 9/0/0