6. NOVOSTAVBA DVOU ČINŽOVNÍCH VIL TURBOVÁ, DUR

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 9. 3. 2016 jako řádné
číslo usnesení 3/6/2016
Předkladatel: Cuhra Josef, Ing., člen zastupitelstva a předseda Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

NOVOSTAVBA DVOU ČINŽOVNÍCH VIL TURBOVÁ, DUR

Výbor pro územní rozvoj

Bere na vědomí:

  1. informaci o tom, že zpracovatel má k projektu veškerá potřebná kladná stanoviska DOSS.

Doporučuje:

  1. RMČ vydat kladné stanovisko MČ Praha 5 k záměru “Novostavba dvou činžovních vil Turbova”.

Doporučuje:

  1. RMČ Praha 5, aby podmínkou kladného stanoviska byl závazek pro žadatele kolaudovat současně nové i rekonstruované historické budovy.

Hlasování: 8/0/1