5. Změna Z 2748/00

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 9. 3. 2016 jako řádné
číslo usnesení 3/5/2016
Předkladatel: Cuhra Josef, Ing., člen zastupitelstva a předseda Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Změna Z 2748/00

Výbor pro územní rozvoj

Žádá:

  1. OÚR, aby ve spolupráci s IPR prověřil skutečný stav využití pozemků v místech, kde v návrhu změny Z 2748/00 dochází k úpravě hranice zastavěného území.

Žádá:

  1. zapracovat skutečný stav do návrhu změny Z 2748/00.

Vyzývá:

  1. členy VÚR, aby připomínky ke změně Z 2748/00 poskytli OÚR ke zpracování.

Hlasování: 7/0/2