4. Změna Z 2772/00

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 9. 3. 2016 jako řádné
číslo usnesení 3/4/2016
Předkladatel: Cuhra Josef, Ing., člen zastupitelstva a předseda Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Změna Z 2772/00

Výbor pro územní rozvoj

Doporučuje RMČ:

  1. trvat na pokračování pořizování změny Z 2772/00

Žádá:

  1. o prověření případného konfliktu spočívajícího v chybném umístění plochy ZMK v návrhu změny Z 2748/00.

Hlasování: 9/0/0