3. Volba ověřovatele zápisu 3. zasedání VÚR

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 9. 3. 2016 jako řádné
číslo usnesení 3/3/2016
Předkladatel: Cuhra Josef, Ing., člen zastupitelstva a předseda Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Volba ověřovatele zápisu 3. zasedání VÚR

Výbor pro územní rozvoj

Volí:

  1. F. Gemperleho ověřovatelem zápisu z 3. zasedání Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5 konaného dne 9.3.2016 

Hlasování: 6/0/1