2. Schválení zápisu 2. zasedání VÚR

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 9. 3. 2016 jako řádné
číslo usnesení 3/2/2016
Předkladatel: Cuhra Josef, Ing., člen zastupitelstva a předseda Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Schválení zápisu 2. zasedání VÚR

Výbor pro územní rozvoj

Schvaluje:

  1. zápis z 2. zasedání VÚR ze dne 25. 2. 2016.

Hlasování: 7/0/0