5. ÚR OS Prokopské údolí

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 25. 2. 2016 jako řádné
číslo usnesení 2/5/2016
Předkladatel: Cuhra Josef, Ing., člen zastupitelstva a předseda Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

ÚR OS Prokopské údolí

Výbor pro územní rozvoj

Bere na vědomí:

  1. informaci o stavu záměru výstavby Viladomy Semmering na pozemcích parc. č. 1282/1 a 1282/6 v k. ú. Hlubočepy a konstatuje, že v současné době probíhá soudní spor o možnost zástavby tohoto místa, neboť se jedná o ochranné pásmo rezervace. Místo je aktivně využívané k rekreaci občany Prahy 5 a návštěvníky Prokopského údolí.

Doporučuje RMČ:

  1. prostřednictvím OÚR zahájit jednání o směně nebo výkupu uvedených pozemků parc. č. 1282/1 a 1282/6 v k. ú . Hlubočepy s cílem zachování tohoto prostoru pro veřejné využití.

Hlasování 8/0/0