4. Změny týkající se MČ Praha 5

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 25. 2. 2016 jako řádné
číslo usnesení 2/4/2016
Předkladatel: Cuhra Josef, Ing., člen zastupitelstva a předseda Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Změny týkající se MČ Praha 5

Výbor pro územní rozvoj

Nedoporučuje:

 1. přijmout navrhovanou změnu Z 2932.

  Doporučuje změnu Z 2932 řešit v rámci celého území jako celek. Doporučuje vypracovat studii, která vyřeší toto území, a naváže na studii Plzeňská – Vrchlického.

Odkládá:

 1. projednání změny Z 2772.

  Žádá zástupce pořizovatele nebo zpracovatele  ÚPn o prezentaci změny a zařadit projednání na příští jednání VÚR.

Bere na vědomí:

 1. informaci o změně Z 2748.

  Ukládá OÚR shromáždit připomínky členů VÚR (s termínem do 14 dnů).

  Projednat změnu Z 2748 na dalším zasedání VÚR dne 09.03.2016 za přítomnosti pozvaných zástupců pořizovatele a zpracovatele ÚPn.

 2. pověřuje VÚR přípravou podkladů pro jednání o místech kde dochází ke změnám.

 3. žádá stanovisko předložit RMČ Praha 5 a zaslat MHMP UZP.

Hlasování 7/0/0