1. Schválení programu 2. zasedání Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 25. 2. 2016 jako řádné
číslo usnesení 2/1/2016
Předkladatel: Cuhra Josef, Ing., člen zastupitelstva a předseda Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Schválení programu 2. zasedání Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Výbor pro územní rozvoj

Schvaluje:

  1. program 2. zasedání Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5 konaného dne 25.2.2016.

Hlasování 8/0/0