8. Na Popelce, zadání studie využitelnosti objektu Na Popelce 305/15

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 15. 9. 2015 jako řádné
číslo usnesení 12/8/2015
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva a předseda Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Na Popelce, zadání studie využitelnosti objektu Na Popelce 305/15

Výbor pro územní rozvoj

Trvá:

  1. na usnesení 9. zasedání VÚR P5 ze dne 9.6.2015 ve znění: … zadat zpracování studie využitelnosti “Na Popelce”, ve variantách s využitím pro potřeby MČ Praha 5, pro komunitní centrum OS Člověk v tísni a alternativně koexistence využití pro oba subjekty

Žádá:

  1. projednat zadání studie využitelnosti “Na Popelce” v RMČ

Hlasování: 7/0/0