7. Národní síť zdravých měst

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 15. 9. 2015 jako řádné
číslo usnesení 12/7/2015
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva a předseda Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Národní síť zdravých měst

Výbor pro územní rozvoj

Bere na vědomí:

  1. informaci o asociaci “Národní síť zdravých měst”

vzato na vědomí