6. Návrh změny Z – 2832/00 ÚP SÚ HMP

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 15. 9. 2015 jako řádné
číslo usnesení 12/6/2015
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva a předseda Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Návrh změny Z – 2832/00 ÚP SÚ HMP

Výbor pro územní rozvoj

Konstatuje:

  1. že Oddíl 8 – Podmínky prostorového uspořádání, 7a) Míra využití ploch, odst. (7) v návrhu změny Z – 2832/00 ÚP SÚ HMP považuje za problematický, veškérá tíha rozhodnutí spočívá jen na stavebním úřadu. VÚR P5 považuje za nutné, aby se na rozhodování podílela městská část, jejííž území se změna týká a IPR jako zpracovatel ÚPn a odborný garant

Hlasování: 7/0/0