4. Úprava ÚP SÚ HMP č. U 1300/02

12/11/2015
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 15. 9. 2015 jako řádné
číslo usnesení 12/4/2015
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva a předseda Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Úprava ÚP SÚ HMP č. U 1300/02

Výbor pro územní rozvoj

Doporučuje RMČ:

  1. souhlasit s úpravou ÚP SÚ HMP č. U 1300/02, která spočívá v úpravě míry využití území  SV z kódu D na na kód S s KPP=3,23, KZP=1 a KZ=0,14 na části pozemku č.parc. 1295 v k.ú. Smíchov, dle předložené dokumentace “Polyfunkční dům v ulicích Nad Koulkou a Na Neklance”, zpracovatel: Ing.arch. J. Jadrníčková, dat: 09/2014

Hlasování: 6/0/1

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě