2. Schválení zápisu z 11. zasedání VÚR

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 15. 9. 2015 jako řádné
číslo usnesení 12/2/2015
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva a předseda Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Schválení zápisu z 11. zasedání VÚR

Výbor pro územní rozvoj

Schvaluje:

  1. zápis z 10. zasedání VÚR ze dne 27.08.2015.

Hlasování: 6/0/0