6. Různé, diskuze

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 9. 6. 2015 jako řádné
číslo usnesení 9/6/2015
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva a předseda Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Různé, diskuze

Výbor pro územní rozvoj

Prodiskutovala téma:

  1. záměru stavby “Rezidence U Letohrádku Kinských”, DUR a upozorňuje, že záměr je nevhodný a předimenzovaný a nerespektuje hodnoty lokality 

Bere na vědomí:

  1. termíny zasedání VÚR v 2. pol. 2015:  14.7., 11.8., 8.9., 6.10., 10.11., 8.12.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti RMČ

Doporučuje:

  1. vybrat území k řešení, ke zpracování regulační studie v souladu s MP a vypracovat zadání provýběrové řízení na zpracovatele

Hlasování: 8/0/1