4. “Na Popelce”, zadání studie využitelnosti objektu Na Popelce 305/15

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 9. 6. 2015 jako řádné
číslo usnesení 9/4/2015
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva a předseda Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

“Na Popelce”, zadání studie využitelnosti objektu Na Popelce 305/15

Výbor pro územní rozvoj

Doporučuje RMČ:

  1. zadat zpracování studie využitelnosti “Na Popelce”, ve variantách s využitím pro potřeby MČ Praha 5, pro komunitní centrum OS Člověk v tísni a alternativně koexistence využití pro oba subjekty, s termíny plnění: vypracování zadání do 19.6.2015, vyběrové řízení do 30.6.2015, zpracování a odevzdání studie do 1.9.2015

Hlasování: 9/0/0