3. Volba ověřovatele zápisu

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 9. 6. 2015 jako řádné
číslo usnesení 9/3/2015
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva a předseda Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Volba ověřovatele zápisu

Výbor pro územní rozvoj

Volí:

  1. p. F. Gemperle ověřovatelem zápisu z 9. zasedání Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5 konaného dne 9.6. 2015

Hlasování: 7/0/1