2. Schválení zápisu z 8. (mimořádného) zasedání VÚR

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 9. 6. 2015 jako řádné
číslo usnesení 9/2/2015
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva a předseda Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Schválení zápisu z 8. (mimořádného) zasedání VÚR

Výbor pro územní rozvoj

Schvaluje:

  1. zápis z 8. (mimořádného) zasedání VÚR ze dne 5.5.2015

Hlasování: 8/0/0