1. Schválení programu 9. zasedání Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 9. 6. 2015 jako řádné
číslo usnesení 9/1/2015
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva a předseda Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Schválení programu 9. zasedání Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Výbor pro územní rozvoj

Schvaluje:

  1. program 9. zasedání Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5 konaného dne 9.6. 2015

Hlasování: 8/0/0