5. Různé, diskuze

11/06/2015
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 25. 5. 2015 jako mimořádné
číslo usnesení 8/5/2015
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva a předseda Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Různé, diskuze

Výbor pro územní rozvoj

Bere na vědomí:

  1. informaci Ing. arch. Velkové o záměru zpracovat “regulační studie” na vybrané části území MČ Praha 5 s tím, že na následujících zasedáních se projedná legislativní rámec zpracování této územně plánovací dokumentace

  2. dotaz Ing.arch. Hamanové týkající se návštěvy náměstka primátorky M. Stropnického na MČ P5 dne 18.5.2015 a žádá o informaci o schůzce

vzato na vědomí

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě