5. Různé, diskuze

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 25. 5. 2015 jako mimořádné
číslo usnesení 8/5/2015
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva a předseda Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Různé, diskuze

Výbor pro územní rozvoj

Bere na vědomí:

  1. informaci Ing. arch. Velkové o záměru zpracovat “regulační studie” na vybrané části území MČ Praha 5 s tím, že na následujících zasedáních se projedná legislativní rámec zpracování této územně plánovací dokumentace

  2. dotaz Ing.arch. Hamanové týkající se návštěvy náměstka primátorky M. Stropnického na MČ P5 dne 18.5.2015 a žádá o informaci o schůzce

vzato na vědomí