3. Volba ověřovatele zápisu

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 25. 5. 2015 jako mimořádné
číslo usnesení 8/3/2015
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva a předseda Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Volba ověřovatele zápisu

Výbor pro územní rozvoj

Volí:

  1. p. RNDr. Radomíra Palovského CSc. ověřovatelem zápisu z 8. (mimořádného) zasedání Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5 konaného dne 25. 5. 2015

Hlasování: 6/0/1