2. Schválení zápisu ze 7. zasedání VÚR

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 25. 5. 2015 jako mimořádné
číslo usnesení 8/2/2015
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva a předseda Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Schválení zápisu ze 7. zasedání VÚR

Výbor pro územní rozvoj

Schvaluje:

  1. zápis z 7. zasedání VÚR ze dne 5.5.2015

Hlasování: 7/0/0