1. Schválení programu 8. (mimořádného) zasedání Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 25. 5. 2015 jako mimořádné
číslo usnesení 8/1/2015
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva a předseda Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Schválení programu 8. (mimořádného) zasedání Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Výbor pro územní rozvoj

Schvaluje:

  1. program 8. (mimořádného) zasedání Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5 konaného dne 25. 5. 2015

Hlasování: 7/0/0