7. Různé, diskuze

11/06/2015
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 5. 5. 2015 jako řádné
číslo usnesení 7/7/2015
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva a předseda Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Různé, diskuze

Výbor pro územní rozvoj

Bere na vědomí:

  1. navržené termíny zasedání VÚR na 2. pol. roku 2015: 14.7., 11.8., 8.9., 6.10., 10.11., 8.12.2015 od 15.00 hod

vzato na vědomí

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě