6. Na Popelce, zadání studie využitelnosti objektu Na Popelce 305/15

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 5. 5. 2015 jako řádné
číslo usnesení 7/6/2015
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva a předseda Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Na Popelce, zadání studie využitelnosti objektu Na Popelce 305/15

Výbor pro územní rozvoj

Odkládá:

  1. projednání zadání studie využitelnosti “Na Popelce”

Ukládá:

  1. ve spolupráci s Ing. P. Richterem a příslušnými odbory zpracovat seznam a koncepci zhodnocení majetku MČ Praha 5
Hladování: 7/0/0