4. US Radlická, zadání urbanistické studie

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 5. 5. 2015 jako řádné
číslo usnesení 7/4/2015
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva a předseda Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

US Radlická, zadání urbanistické studie

Výbor pro územní rozvoj

Žádá:

  1. OÚR zapracovat připomínky od členů VÚR do zadání studie “US Radlická” v termínu do 14.5.2015

Hlasování: 7/0/0