3. Volba ověřovatele zápisu

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 5. 5. 2015 jako řádné
číslo usnesení 7/3/2015
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva a předseda Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Volba ověřovatele zápisu

Výbor pro územní rozvoj

Volí:

  1. p. Ing. arch. P. Šmelhause ověřovatelem zápisu z 7. zasedání Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5 konaného dne 5. 5. 2015

Hlasování: 6/0/1