2. Schválení zápisu z 6. (mimořádného) zasedání VÚR

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 5. 5. 2015 jako řádné
číslo usnesení 7/2/2015
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva a předseda Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Schválení zápisu z 6. (mimořádného) zasedání VÚR

Výbor pro územní rozvoj

Schvaluje:

  1. zápis z 6. (mimořádného) zasedání VÚR ze dne 21.4.2015

Hlasování: 7/0/0