5. Různé, diskuze

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 7. 4. 2015 jako řádné
číslo usnesení 5/5/2015
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva a předseda Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Různé, diskuze

Výbor pro územní rozvoj

Bere na vědomí:

  1. termín mimořádného zasedání VÚR, která se bude konat 21.4.2015 od 15.00 hod.

vzato na vědomí