4. Revokace usnesení RMČ týkající CVZ V – 1. část v lokalitě Barrandov (Z 2929/00, Z 2873/00, P 019, P 021)

13/07/2015
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 7. 4. 2015 jako řádné
číslo usnesení 5/4/2015
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva a předseda Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Revokace usnesení RMČ týkající CVZ V – 1. část v lokalitě Barrandov (Z 2929/00, Z 2873/00, P 019, P 021)

Výbor pro územní rozvoj

Doporučuje RMČ:

 1. požádat pořizovatele ÚPn o pozastavení projednávání změn

  Z 2929/00 a Z 2873/00, podnětů P 019 a P 021 týkající se lokality sídliště Barrandov do vypracování územní studie “Rozvoj sídliště Barrandov”

   

  Hlasování: 6/0/1

Žádá:

 1. Mgr. L. Budína předložit k projednání ve VÚR zadání územní studie “Rozvoj sídliště Barrandov”

   

  Hlasování: 7/0/0

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě