3. Volba ověřovatele zápisu

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 7. 4. 2015 jako řádné
číslo usnesení 5/3/2015
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva a předseda Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Volba ověřovatele zápisu

Výbor pro územní rozvoj

Volí:

  1. p. Mgr. J. Smetanu  ověřovatelem zápisu z 5. zasedání Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5 konaného dne 7. 4. 2015

Hlasování: 7/0/0