2. Schválení zápisu z 4. zasedání VÚR

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 7. 4. 2015 jako řádné
číslo usnesení 5/2/2015
Předkladatel: Kreidl Ondřej, člen zastupitelstva a předseda Výboru územního rozvoje ZMČ Praha 5

Schválení zápisu z 4. zasedání VÚR

Výbor pro územní rozvoj

Schvaluje:

  1. zápis z 4. zasedání VÚR ze dne 3.3.2015

Hlasování: 7/0/0