5. Různé, diskuze

15/04/2015
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 3. 3. 2015 jako řádné
číslo usnesení 4/5/2015
Předkladatel: Smetana Jan, Mgr., zástupce starosty MČ P5

Různé, diskuze

Výbor pro územní rozvoj

Bere na vědomí:

  1. strategický dokument MMR ČR “Politika architektury a stavební kultury České republiky” 

Bere na vědomí:

  1. informaci 1. zástupce starosty Mgr. L. Budína o aktuální fázi projednávání Pražských stavebních předpisů a žádá o poskytnutí dokumentu PSP

vzato na vědomí

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě