4. Aktualizace Územně analytických podkladů hl.m. Prahy (ÚAP)

Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 3. 3. 2015 jako řádné
číslo usnesení 4/4/2015
Předkladatel: Smetana Jan, Mgr., zástupce starosty MČ P5

Aktualizace Územně analytických podkladů hl.m. Prahy (ÚAP)

Výbor pro územní rozvoj

Bere na vědomí:

  1. prezentaci 3. Aktualizace ÚAP zpracovatelem IPR Praha

vzato na vědomí