4. Aktualizace Územně analytických podkladů hl.m. Prahy (ÚAP)

15/04/2015
Zasedání Výboru pro územní rozvoj konané dne 3. 3. 2015 jako řádné
číslo usnesení 4/4/2015
Předkladatel: Smetana Jan, Mgr., zástupce starosty MČ P5

Aktualizace Územně analytických podkladů hl.m. Prahy (ÚAP)

Výbor pro územní rozvoj

Bere na vědomí:

  1. prezentaci 3. Aktualizace ÚAP zpracovatelem IPR Praha

vzato na vědomí

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě